Taichi

Website:

https://www.budokai.it

Profile:

Ana Paya Perez is a graduated teacher of the Dr. Liu Dong´s Qigong Method by the Ling Gui International Healing Qigong School of Portland Oregon USA in 2016. Since then she is teaching Qigong at the Dojo Budokai of Ispra (VA) Italy.

Posts by Taichi: